YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Konkurs na film pod hasłem "Tytoń - od leku po truciznę"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do współpracy przy realizacji konkursu na film pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów filmu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę”. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie zdrowego stylu życia – wolnego od palenia papierosów i inhalowania e-papierosów, kształtowanie postaw asertywnych i zachowań zdrowotnych. Pracę konkursową może wykonać jedna osoba, bądź zespół liczący maksymalnie 2 osoby. Do realizacji pracy konkursowej można zaangażować aktorów.

Partnerami przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim są Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Zgodnie z regulaminem, szkoły przesyłają lub składają do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej 3 prace wraz z „Kartą zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu” (Załącznik nr 1 do regulaminu), „Zgodą rodzica na udział dziecka w konkursie” (Załącznik nr 2 do regulaminu) lub „Oświadczeniem pełnoletniego uczestnika konkursu” (Załącznik nr 3 do regulaminu) w terminie do dnia 19.04.2019 r.

 

Plik do pobrania:

Regulamin konkursu "Tytoń - od leku po truciznę"

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter