YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia - VI edycja

 

 

 

W nawiązaniu do pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.09.2016 r., znak sprawy: OZ.966.59.2016, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Cel konkursu wynika z założeń programowych i związany jest z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji, dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wydrukowanie wygenerowanego formularza oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej, opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań.

Zasady organizacji i przebieg konkursu określa załączony regulamin, który dostępny jest również na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl. zakładka Regulamin.

 

  Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Prezentacja - instrukcja zgłaszanie szkoły do udziału w Konkursie wiedzy

 

 

 

Uległ zmianie termin II etapu VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

II etap – powiatowy Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2017r. (piątek) o godz. 10:00. Konieczność zmiany terminu wynika z nakładających się na siebie terminów II etapu Konkursu oraz egzaminu gimnazjalnego, który według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. W przypadku zakwalifikowania się do II etapu Konkursu uczniów z klas trzecich gimnazjum, uczniowie ci nie mogliby przystąpić do II etapu Konkursu ze względu na trwający egzamin gimnazjalny.

Załącznik: Harmonogram Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2016/2017.

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter