YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Konkurs „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do współpracy przy realizacji konkursu pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, który skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów rebusu, którego rozwiązaniem będzie hasło o tematyce promującej niepalenie. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia papierosów oraz inhalowania e-papierosów, promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy.

Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018. Partnerami przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii.

                                                                                      

Regulamin konkursu pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter