YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Konkurs "Bądźmy zdrowi" 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zgodnie z pismem z dnia 30.08.2017 r., znak sprawy: OZ.966.17.2017, zaprasza do współpracy przy realizacji kolejnej edycji konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi” w ramach  Projektu „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas II-III szkół gimnazjalnych. W konkursie - zgodnie z regulaminem - nie mogą brać udziału laureaci I miejsc etapów powiatowych poprzednich edycji konkursu „Bądźmy zdrowi”.

W związku z powyższym prace konkursowe, zgodne z załączonym regulaminem, należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej w terminie do 20.10.2017 r.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Zgoda na udział dziecka w konkursie

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter