YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Konkurs HIV/AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zgodnie z pismem z dnia 01.09.2017 r., znak sprawy: OZ.966.40.2017, zaprasza do współpracy przy realizacji 14 edycji konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem „Krótka historia o HIV”. Film ma propagować wiedzę o drogach zakażenia i objawach towarzyszących zakażeniu HIV, wskazywać bezpieczne zachowana chroniące przed HIV i zachęcać do wykonywania testu w kierunku HIV po każdej sytuacji ryzykownej. Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Z uwagi na złożoność problematyki dotyczącej HIV/AIDS oraz fakt, iż młodzież w coraz młodszym wieku sięga po narkotyki i nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze”, podejmowanie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska w środowisku jest szczególnie cenne i pożądane.

Szczegółowe informacje związane z konkursem „Nie daj szansy AIDS” znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN

ZAŁ. NR 1 _ ZGODA NA UDZIAŁ

ZAŁ. NR 2 _ OŚWIADCZENIE

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter