YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Europejska kampania z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej, nawiązując do pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, informuje o kolejnej europejskiej kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem kampanii, zaplanowanej na lata 2018-2019, jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom. Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”, rozpocznie się w kwietniu 2018 roku i ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

W ramach kolejnej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków. Dodatkowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie internetowej:          https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19  

oraz na stronie www.ciop.pl

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter