YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Konkurs "Szkoła wolna od używek"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Szkoła wolna od używek”, skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Celem konkursu jest przygotowanie i opisanie przez zespół projektowy projektu edukacyjnego, promującego postawę wolną od używek, oraz przesłanie go (w wersji papierowej) do PSSE właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych, w terminie do 16 kwietnia 2018 r.

Prace konkursowe będą oceniane na poziomie: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Informacje o konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.szkolawolnaoduzywek.pl Szczegóły dotyczące pracy konkursowej oraz terminów zawarto w regulaminie, do którego link zamieszczono poniżej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej zachęca do udziału w konkursie, na laureatów czekają wartościowe nagrody.

Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2018

Zał. nr 1 Deklaracja uczestnictwa szkoły w Konkursie

Zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie

Zał. nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców

Zał. nr 4 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. nr 5 Karta projektu

Zał. nr 6 Sprawozdanie z realizacji projektu

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter