YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Konkurs w ramach programu "Wybierz życie - pierwszy krok"

W nawiązaniu do pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 27.02.2018 r., znak sprawy: OZ.966.15.2018, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet, organizuje konkurs na film realizowany w ramach programu „Wybierz życie – pierwszy krok”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu autorskiej fotografii na temat profilaktyki raka szyjki macicy, która będzie mogła być wykorzystywana jako materiał pomocniczy do realizacji programu. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczestników konkursu na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki. Partnerami przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim są Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet.

W związku z powyższym, prace konkursowe wraz z wypełnioną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie lub oświadczeniem pełnoletniego uczestnika konkursu, zgodnie z załączonym regulaminem, należy przesłać do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań, w terminie do 05.05.2018 r.      

Załącznik: Regulamin konkursu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter