YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Konkurs "Palić, nie palić - oto jest pytanie?" 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zgodnie z pismem z dnia 23.02.2018 r., znak sprawy: OZ.966.14.2018, zaprasza do współpracy przy realizacji konkursu pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, który skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów gry planszowej, która będzie propagowała zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalatorów e-papieros. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy.

Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018. Partnerami przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim są Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii.

W związku z powyższym, prace konkursowe wraz z wypełnioną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, zgodnie z załączonym regulaminem, należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej w terminie do 16.04.2018 r.                         

Załącznik: Regulamin konkursu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter