YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2018

Każdego roku w dniu 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane z używaniem tytoniu. W 2018 r. tematem przewodnim jest „Tytoń i choroby serca”.

Liczne badania naukowe potwierdzają, że palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia (m.in. chorób naczyń wieńcowych, naczyń obwodowych, naczyń mózgowych i tętniaka aorty). Dym tytoniowy zawiera w swoim składzie wiele substancji o szkodliwym działaniu na układ krążenia (np. nikotynę, tlenek węgla, dwusiarczan węgla, tlenki azotu, cyjanowodór). Nikotyna powoduje przyśpieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego i skurcz naczyń obwodowych, a tlenek węgla i inne toksyny, zawarte w dymie tytoniowym, przyśpieszają postęp miażdżycy i na wiele sposobów wpływają na stan układu krążenia (np. mogą wywoływać niedotlenienie narządów i tkanek). Palenie tytoniu znacznie zwiększa ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca i nagłej śmierci sercowej. Szacuje się, że ryzyko zawału serca u palacza jest co najmniej dwukrotnie większe niż u osoby niepalącej tej samej płci i wieku, a po roku od zaprzestania palenia ryzyko to zmniejsza się niemal o połowę.

Palacze są także obarczeni znacznie większym ryzykiem wystąpienia tętniaka aorty brzusznej i miażdżycy tętnic obwodowych. Palenie jest również przyczyną niedokrwiennych i krwotocznych udarów mózgu oraz powoduje wzrost ryzyka wystąpienia demencji (otępienia naczyniopochodnego).  Obliczono, że ryzyko udaru mózgu u palaczy, po upływie 5–15 lat od zaprzestania palenia, zrównuje się z ryzykiem u osób niepalących.

Dlatego rzucenie palenia jest najważniejszym zaleceniem zdrowotnym! W trosce o swoje serce trzeba pamiętać, że nie ma „bezpiecznej” ilości wypalanych papierosów. Już wypalanie kilku sztuk papierosów dziennie powoduje wzrost ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia! A odstawienie papierosów - zawsze jest korzystne dla naszego zdrowia.

Badanie IMPACT przeprowadzone w latach 1981-2000 dla Anglii i Walii wykazało, że rzucenie palenia doprowadziło do czterokrotnie wyższej redukcji umieralności z powodu chorób krążenia, aniżeli redukcja poziomu cholesterolu lub ustabilizowanie ciśnienia krwi.

Nie czekaj i zaplanuj rzucenie palenia już dzisiaj! Świętuj Światowy Dzień bez Papierosa!”

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter