YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Podsumowanie etapu powiatowego konkursu wojewódzkiego "Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że odbyła się uroczystość podsumowująca etap powiatowy konkursu wojewódzkiego „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.

Etap powiatowy konkursu wojewódzkiego „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” organizowano w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu gry planszowej, promującej zdrowy styl życia, wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów. Do etapu powiatowego przesłano 9 prac z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu. Wszystkie prace oceniane przez komisję były zakodowane.

Komisja konkursowa, sprawdziła prace pod względem wymagań regulaminu konkursu; wszystkie prace zostały zakwalifikowane. Członkowie komisji oceniali zgodność z tematem, trafność przytaczanych argumentów, pomysłowość i stronę graficzną.

Przyznano zgodnie z regulaminem I, II i III miejsce. Pierwsze miejsce zdobyła Patrycja Mieloch ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej Drugie miejsce zdobyła Milena Gągór ze Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej. Komisja postanowiła przyznać III miejsce Natalii Kubickiej ze Szkoły Podstawowej w Murzynowie Leśnym.

Patronat nad etapem powiatowym konkursu objęli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej oraz Starosta Średzki, którzy ufundowali dla laureatów konkursu nagrody. Uroczystość wręczenia uczestnikom konkursu nagród i dyplomów odbyła się w dniu 18.06.2018 r., w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.

W części artystycznej przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem p. Katarzyny Wiatrowskiej, p. Natalii Kaleniewicz i p. Marioli Grajek, przedstawiono inscenizację pt. „Sąd nad papierosem”. Następnie Elżbieta Szaroleta – Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i Anna Kicińska z Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego wręczyły dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom etapu powiatowego.

Organizatorzy dziękują gospodarzom uroczystości podsumowującej etap powiatowy konkursu - Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.

                                                                                 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter