YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Bezpieczne wakacje 2018

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w okresie wakacyjnym przeprowadzono 17 narad dotyczących współpracy z organizatorami i kierownikami kolonii, obozów i półkolonii. Podczas narad uzgadniano zasady współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie prowadzenia działań promujących racjonalne odżywianie i aktywność fizyczną, profilaktyki palenia tytoniu oraz używania środków zastępczych tzw. „dopalaczy” i narkotyków, zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS, a także profilaktyki chorób odkleszczowych. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili łącznie 12 prelekcji i pogadanek profilaktycznych, w których uczestniczyło 609 dzieci i młodzieży – uczestników różnych form wypoczynku. Kierownikom i kadrze pedagogicznej obozów i kolonii przekazywano materiały informacyjno-edukacyjne oraz przeprowadzano instruktarz prowadzenia działań edukacyjno – informacyjnych.

 

fot. Wspólne zdjęcie z uczestnimami półkolonii

wspólne zdjęcie z uczestnikami półkolonii

 

fot. Alkogoogle w akcji

alkogoogle w akcji

 

fot. Ekspozycja benerów

ekspozycja banerow OK w srodzie Wlkp

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter