YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Szkolenie dla nauczycieli i koordynatorów realizujących program „Bieg po zdrowie”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że 22 października 2018 r. w siedzibie Stacji odbyło się szkolenie dla nauczycieli i koordynatorów realizujących program „Bieg po zdrowie”. Podczas szkolenia przedstawiono cele programu, omówiono metodykę oraz sposób realizacji i materiały pomocnicze do programu. Zostały przeanalizowane scenariusze lekcji dla uczniów oraz dla rodziców, podsumowano II edycję programu. W drugiej części szkolenia przedstawiono materiał informacyjno-edukacyjny na temat kleszczy, związanych z nimi zagrożeń oraz profilaktyki chorób odkleszczowych.

W szkoleniu wzięło udział 14 nauczycieli, którzy będą realizować III edycję programu w 12 szkołach podstawowych w: Krzykosach, Pięczkowie, Murzynowie Leśnym, Starkówcu Piątkowskim, Zaniemyślu, Gieczu, Murzynowie Kościelnym, Klęce, Chociczy, Słupi Wielkiej oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej, Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Środzie Wielkopolskiej.

Program obejmie 447 uczniów z 21 klas IV szkół podstawowych na terenie powiatu średzkiego. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat ochrony zdrowia, w kontekście szkodliwości palenia tytoniu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter