YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

VIII edycja „Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia” w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

W nawiązaniu do pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.11.2018 r., znak sprawy: OZ.966.47.2018, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VIII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Cele konkursu wynikają z założeń programowych i związany jest z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną. Adresatami VIII edycji Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VIII) i gimnazjalne (klasy II i III). Jest on skierowany zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.  

O organizacji Konkursu poinformowano Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zasady organizacji i przebieg konkursu określa załączony regulamin, który dostępny jest również na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl.

                                              

Załączniki:

Regulamin konkursu

Zał nr 1 program merytoryczny

Zał nr 2 wykaz literatury

Zał nr 3 postępowanie Komisji Konkursowej

Zał nr 4 Harmonogram konkursu

Zał nr 5 funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter