YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

"Trzymaj Formę"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w dniu 13 lutego 2019 r. w siedzibie Stacji odbyło się szkolenie dla nauczycieli i koordynatorów realizujących program „Trzymaj Formę”. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków. Podczas szkolenia podsumowano realizację XII edycji programu oraz omówiono zasady realizacji XIII edycji programu. Przedstawione zostały tematy: „Substancje dodatkowe do żywności - przyjaciel czy wróg?”, „Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty”, „Występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Następstwa zdrowotne. Zalecenia dla młodzieży w zakresie aktywności fizycznej”.

W szkoleniu wzięło udział 17 nauczycieli, którzy będą realizować XIII edycję programu w szkołach podstawowych oraz klasach III gimnazjum.

 

Zdjęcia:

fot. Otwarcie wykładu

otwarcie szkolenia

 

fot. Wykład

podczas wykładu

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter