YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Konkurs na komiks pod hasłem "Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do współpracy przy realizacji konkursu pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, który skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów komiksu pod hasłem „Palić, nie palić – o to jest pytanie?” na temat profilaktyki palenia tytoniu. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów, kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy.

Partnerami przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim są Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii.

W związku z powyższym, prace konkursowe wraz z wypełnioną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie oraz kartą zgłoszeniową laureata zgodnie z załączonym regulaminem, należy przesłać do Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej w terminie do 05.04.2019 r.

 

Plik do pobrania:

Regulamin konkursu "Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter