YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

"Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w ramach kontynuacji projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”, zorganizowano kolejne, trzynaste szkolenie dla młodzieży. W szkoleniu, które odbyło się 23 maja 2019 r., uczestniczyły 22 osoby z 3 szkół średnich z terenu powiatu średzkiego. Dotychczas, w organizowanych od 2007 roku 13 szkoleniach, uczestniczyło łącznie 222 młodych ludzi.

Cele szczegółowe projektu zakładają przekazanie wiedzy z zakresu HIV/AIDS, naukę zachowań asertywnych oraz wzbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i odpowiedzialności za zdrowie otoczenia.

W ramach projektu, wybrani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zostali przeszkoleni oraz uzyskali dyplom „Młodzieżowego Lidera Zdrowia” (MLZ). W dalszym etapie realizacji projektu MLZ będą przekazywać wiedzę na temat HIV/AIDS swoim rówieśnikom poprzez „edukację rówieśniczą”, podczas spotkań w pubach, klubach, dyskotekach oraz w środowisku szkolnym.

 

Zdjęcia ze szkolenia:

podczas warsztatów

 

Powitanie uczestników szkolenia

 

uczestnicy szkolenia

 

wspolne zdjecie uczestnikow sz

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter