YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Podsumowanie wypoczynku zimowego

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w 2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, zorganizowanym na terenie powiatu średzkiego, skontrolowano 6 placówek, w których wypoczywało ogółem 255 uczestników.

W poszczególnych obiektach liczba kontroli wyniosła:

-  obiekty hotelowe i inne, w których świadczone są usługi hotelarskie - 2,

-  obiekty używane okazjonalnie do wypoczynku /w tym wypadku szkoły/ - 1,

-  formy wypoczynku w miejscach zamieszkania /półkolonie/ - 3.

Przedmiotem kontroli były między innymi: stan sanitarno-techniczny obiektów, dokumentacja wymagana przy organizacji wypoczynku.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie nałożono mandatów karnych i nie wydano decyzji administracyjnych.

W trakcie kontroli promowano zdrowy styl życia oraz informowano dzieci i młodzież o zagrożeniach związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, paleniem tytoniu, ryzykownym zachowaniem w kontaktach seksualnych, aktywizując w tym zakresie także kierowników wypoczynku.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter