YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

 

RAPORT DOTYCZĄCY PANDEMII COVID-19 NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO

(stan na dzień 06.08.2020 r. godz. 12.00)

pobierz plik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny opracował

WYTYCZNE DLA FUNKCJONOWANIA GASTRONOMII W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE,

które znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że aktualne wytyczne, dotyczące branży spożywczej opracowywane przez Główny Inspektorat Sanitarny i odpowiednie Ministerstwa można znaleźć na stronie internetowej: https://gis.gov.pl

 

 

Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej, dotyczące organizacji i uczestnictwa w planowanych uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w czasie trwania pandemii COVID-19:

-   w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, oprócz osób sprawujących kult religijny z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,

-   w procesji powinni uczestniczyć tylko wierni zdrowi (bez objawów chorób infekcyjnych),

-  uczestnicy procesji powinni zachować dystans co najmniej 2 m między sobą lub realizować obowiązek zakrywania ust i nosa (z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny),

-   należy rozważyć krótką trasę przejścia procesji, najlepiej wokół kościoła, z pominięciem przestrzeni publicznej (ulice, place itd.)

-   zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu kultu religijnego,

-   należy rozważyć przyjmowanie Komunii Świętej przez wiernych na rękę.”

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.

 

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla branż znajdują się na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

 

Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji kultury i innych podmiotów

znajdują się na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/kultura/informacje-ogolne2

 

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

1. Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży,

3. Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół,

4. Wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna,

5. Zajęcia praktyczne w szkole policealnej - wytyczne dla szkół,

6. Materiały dla dzieci młodszych i opiekunów:

     Bajka Pluszowy lekarz

     Bajka Samotny Misiek Zdzisiek w szpitalu

7. Wytyczne dotyczące organizowania w 2020 egzaminów.

 

Panująca epidemia a dolegliwości wynikające z ograniczonej aktywności ruchowej

 

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2 (z dnia 25.05.2020 r.)

 

 

KOMUNIKAT DLA OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/ zostały zamieszczone Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomi w trakcie epidemii SARS CoV-2 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Ponadto aktualne informacje  i zlecenia dotyczące żywności i COVID-19 zostały umieszczone w specjalnej zakładce na stronie GIS w dziale „Żywność i woda” – „Koronawirus”.

19 maja 2020

WYTYCZNE MRIRW I GIS DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW PRZY PRACACH SEZONOWYCH W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS COV-2 WARSZAWA, 08.05.2020 R.

 jabłak

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

CZYTAJ WIĘCEJ...

Źródło: gis.gov.pl

 

Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej

 

 

Aktualne informacje na temat Koronawirusa SARS-CoV-2

znajdują się na stronach internetowych:

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

 

 Ponadto uruchomiona została specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu

800-190-590

 

Aktualne informacje dla osób powracających z zagranicy oraz ich domowników

znajdują się na stronie ZUS (<< kliknij tutaj)

 

Materiały do pobrania:

Sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia KORONAWIRUSEM

Ulotka informacyjna - "Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu?

Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące dezynfekcji gabinetów lekarskich, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

 

 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące uruchomienia fontann.

 

90775754 153112522583283 701952124665200640 n

 

90683306 206644660621079 3357464394429628416 n

 


 90793314 1006276099768395 3958215549023944704 n1

 

90557746 2869899789794012 1853278749001252864 n1

 

90639064 526149561618752 6667706701476528128 n1

 

90684939 206940730579217 6923921652669480960 n1

 

90765577 219270019455742 1868244326320963584 n1

 

90664885 148283463152960 7679923634357403648 n

 

90801019 516686139250515 7549466231829430272 n1

 

 

List Głównego Inspektora Sanitarnego do pracowników podległych jednostek

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter