YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

OGŁOSZENIE

O g ł o s z e n i e

Zgodnie z zarządzeniami nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz zarządzeniem nr 13/18 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Środzie Wielkopolskiej podaje się, co następuje:

 1) w poniedziałek, 24 grudnia 2018 r. PSSE będzie nieczynna;

2) w sobotę, 15 grudnia 2018 r. PSSE będzie czynna.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter