YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska 
Polish English French German Russian

Przyjmowanie i załatwianie spraw
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej
odbywa się w godzinach urzędowania tj. od 7.25 do 15.00

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających
z kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia PPIS
należy składać za pośrednictwem organu, który je wydał.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wielkopolskiej pracuje w dni robocze w godzinach: 7.25 - 15.00

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00 i czwartek w godz. od 13.00 do 14.00.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter