YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych w osobie Pana Tomasza Bartkowiaka, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter