YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do współpracy przy realizacji konkursu na film pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów filmu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę”. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie zdrowego stylu życia – wolnego od palenia papierosów i inhalowania e-papierosów, kształtowanie postaw asertywnych i zachowań zdrowotnych. Pracę konkursową może wykonać jedna osoba, bądź zespół liczący maksymalnie 2 osoby. Do realizacji pracy konkursowej można zaangażować aktorów.

Partnerami przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim są Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Zgodnie z regulaminem, szkoły przesyłają lub składają do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej 3 prace wraz z „Kartą zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu” (Załącznik nr 1 do regulaminu), „Zgodą rodzica na udział dziecka w konkursie” (Załącznik nr 2 do regulaminu) lub „Oświadczeniem pełnoletniego uczestnika konkursu” (Załącznik nr 3 do regulaminu) w terminie do dnia 19.04.2019 r.

 

Plik do pobrania:

Regulamin konkursu "Tytoń - od leku po truciznę"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”, skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą lub nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Prace konkursowe będą oceniane na poziomie: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa, zaplanowana na 14 czerwca 2019 r. w Warszawie, w trakcie której uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody. Dla laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za I, II i III miejsce).

Szczegóły dotyczące pracy konkursowej oraz terminów zawarto w regulaminie, który stanowi załącznik niniejszego pisma.

Prace konkursowe należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej w terminie do 16 kwietnia 2019 r.

Pliki do pobrania:

1) Regulamin konkursu "Szkoła wolna od używek"

2) Zał. 1. Deklaracja uczestnictwa

3) Zał. 2. Formularz zgłoszeniowy szkoły

4) Zał. 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku - osoba pełnoletnia

5) Zał. 4. Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku - osoba niepełnoletnia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że 7 grudnia 2018 r. przypada X OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SZCZEPIEŃ.

Misją Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest promowanie idei szczepień ochronnych oraz  informowanie o zagrożeniach wynikających z zachorowania na choroby zakaźne, którym można zapobiec poprzez szczepienia ochronne. Przy organizacji obchodów współpracują: Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Sekcja Wakcynologii Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Komitet Immunologii i Epidemiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Inicjatywa obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień wpisuje się w działania na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące obchodów X Ogólnopolskiego Dnia Szczepień dostępne są na stronie www.ogolnopolskidzienszczepien.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych w osobie Pana Tomasza Bartkowiaka, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter